Matriały źródłowe użyte w wykładach pochodzą z monografii, których prezentacja znajduje się na Stronie głównej oraz w materiałach internetowych ogólnie dostępnych.